امروز : 24 مرداد 1397
 
   تکلیف

                             به نام خدا

علوم مطالعه شود کل کتاب

جدول ضرب تمرین شود 

                                 با تشکر 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/25
   تکلیف

                                  به نام خدا 

اجتماعی مطالعه شود 

املا از سه درس آخر نوشته شود 

جدول ضرب تمرین شود 

                                 با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/23
   تکلیف

                              به نام خدا 

هدیه آسمان کل کتاب مطالعه شود

جدول ضرب تمرین شود 

                               با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/22
   تکلیف

                                  به نام خدا 

ریاضی فصل 5 تمرین شود

خوانداری از درس اول تا درس 17 روخوانی تمرین شود +شعرها 

                                   با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/19
   تکلیف

                                       به نام خدا

هدیده ی آسمان 12 درس اول مطالعه شود 

فارسی 8 درس اول تمرین شود 

                                    با سپاس               

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/17
   تکلیف

                                      به نام خدا

برگه ی ریاضی حل شود

ریاضی فصل 4و 8 تمرین شود

                                        با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/16
   تکلیف

                                 به نام خدا 

املا از کل کتاب فارسی تمرین شود 

قرآن از صفحه ی 20 تا 42 تمرین شود 

                                  با تشکر                     

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/15
   تکلیف

                           به نام خدا    

 پیک آدینه ی دوره ای شماره ی3 حل شود 

علوم 12 فصل اول مطالعه شود 

                                          با سپاس

                        Image result for ‫عکس گل متحرک‬‎

 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/11
   تکلیف

                                به نام خدا 

پیک آدینه ی 26 حل شود 

ریاضی فصل 3و 7 تمرین شود 

                                       با سپاس

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/10
   تکلیف

                                   به نام خدا 

املا از درس15+معنی کلمات نوشته شود 

کتاب خیلی سبز صفحه های 130و 131و132 حل شود 

اجتماعی1 2 درس اول مطالعه شود 

برای فردا :

فقط کتاب خیلی سبز  دفتر املا آورده شود 

        لطفا رضایت نامه یاردو امضا شود 

                                          با تشکر                        

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/02/08
12345678910...