امروز : 03 اسفند 1397
 
   تکلیف آخر هفته

                                                          به نام خدا

پیک آدینه حل شود .

قرآن مطالعه شود .

علوم فصل 12 آزمون مدادی کاغذی گرفته می شود مطالعه شود .

                                       heart شاد باشید heart

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/12/01
   تکلیف

                                   به نام خدا 

برگه ی تکلیف حل شود .

دفتر ریاضی حل شود .

فردا از درس اول و دوم +معنی کلمات دو درس گفته می شود .

                                   با سپاسlaugh

 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/30
   تکلیف

                                              به نام خدا 

دفتر ریاضی حل شود .

املا از درس اول و دوم نوشته شود +معنی کلمات دو درس .

قرآن داستان های قرآنی مطالعه شود .

                                          heart   با سپاسheart

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/29
   تکلیف

                                                      به نام خدا 

برای فردا آزمون هماهنگ مداد ی کاغذی  ریاضی از درس 1تا 4 فارسی 1تا 8 علوم 1تا 8 تمرین شود 

                                                 laugh   با تشکر laugh

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/28
   تکلیف

                                            به نام خدا 

کتاب ریاضی صفحه ی 94و95 حل شود .

 درس دریا و ایران عزیز مطالعه کنید و کتاب را بسته و 30 کلمه از حفظ بنویسید .

                                     wink   با تشکر wink

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/27
   تکلیف آخر هفته

                                         به نام خالق یکتا

برگه ی آزمون حل شود .

املا از درس دریا در پشت برگه ی تکلیف نوشته شود .

آزمون از پیام قرآنی ها شنبه گرفته می شود تمرین شود .

آزمون گردو 29 بهمن برگزار می شود (ریاضی 1تا 4) (علوم1تا 8) (فارسی1تا 8) .

                                              laugh  با تشکرlaugh 

 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/24
   

آموزش رشد گیاه کاشت گیاه توسط دانش آموزان پایه سوم

با تشکر از همکاری دانش آوزان پارسا دهقان - پدرام چاوشی- محمد متین واعظ - مهربد قلعه جوقی

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/24
   تکلیف

                                                     به نام خدا 

برگه ی تکلیف حل شود .

قرآن 5 پیام قرآنی با معنی آن حفظ شود .

املا از نویسنده ی برزگ همراه با معنی آن تمرین شود .

                                                      با سپاس 

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/23
   عکس های املای بادکنکی

                                          املای بادکنکی کار گرو هی دانش آموزان پایه ی سوم 

با تشکر از نظم شما دانش آموزان عزیزم در کار گروهی

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/21
   تکلیف آخر هفته

                                             به نام خدا 

پیک آدینه حل شود .

دفتر ریاضی حل شود .

املا از درس یار مهربان و بوی نرگس نوشته شود 

ضرب و تقسیم تمرین شود .

قرآن و پیام قرآنی ها تمرین شود 

                                heart با سپاسheart

   ارسال شده توسط   معصومه امیری  در مورخ   1397/11/17
12345678910...