امروز : 26 مهر 1397
 
   تکلیف

به نام خالق بی همتا 

1- ارزیابی اجتماعی مهرماه از درس اول تا پایان چهار 

2- تمام مترادف ها ، هم خانواده ها و متضادها درس 3 و شعر کامل پرسیده می شود .

3- پیک آدینه انجام شود .

 4- سوالات در دفتر ریاضی نوشته و بسیار تمرین شود .

5- لغاتی که ارزش املایی دارند از درس 3 فارسی و شعر پیدا و نوشته شود .

موفق و سلامت باشید

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/25
   تکلیف

به نام خالق یکتا 

1- اجتماعی درس 4 کامل پرسیده می شود .

2- کتاب ریاضی صفحات 29 و 30 در کتاب انجام شود .

3- قرائت درس جدید قرآن پرسیده می شود .

موفق و سلامت باشید

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/24
   زنگ علوم ( تغییر فیزیکی و شیمیایی )

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   چیزهایی که از آن می ترسیم

 

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   میوه های که نامشان در قرآن هست

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/18
   گل بازی

 

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/09
   شروع سال تحصیلی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/06
   فرره کاغذی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/07/06
   وسایل مورد نیاز تحصیلی

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/06/19
   برنامه هفتگی سال تحصیلی 97-98

   ارسال شده توسط   سیمین عطائی  در مورخ   1397/06/19
12