امروز : 19 ارديبهشت 1400
 
   فعالیت بچه ها ر بخش الکترونیک رباتیک

بخش الکترونیک رباتیک ( آشنایی با مدار ها )

 

پاسخ به سوالات تئوری الکترونیک 

برای مشاهده ی تصاویر بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه بفرمایید

   ارسال شده توسط    در مورخ   1398/11/01
   دومینوهای برتر کلاس‌های خلاقیت وحید

 

دومینوهای برتر کلاس‌های خلاقیت وحید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

برای مشاهده عکس‌های بیشتر به کانال vahidrobotic@ مراجعه کنید

   ارسال شده توسط    در مورخ   1398/10/21
   

Related image

چیدمان دومینو توسط بچه های پایه ششم

Related image

Related image

   ارسال شده توسط    در مورخ   1398/08/17