امروز : 19 ارديبهشت 1400
 
   

موضوع:آموزش ریاضی/مفهوم چوب خط

هدف:شناخت دسته بندی اعداد

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/24
   

موضوع:آموزش ریاضی/مفهوم چوب خط

هدف:شناخت دسته بندی اعداد

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/24
   

موضوع:آموزش ریاضی/مفهوم چوب خط

هدف:شناخت دسته بندی اعداد

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/24
   

موضوع:آموزش ریاضی/مفهوم چوب خط

هدف:شناخت دسته بندی اعداد

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/24
   

موضوع:اموزش مفهوم پیش نیاز ضرب 

هدف:آشنایی اولیه نوآموزان با مفاهیم جمع /تفریق/ضرب

 

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/17
   

موضوع:درست کردن سگ با کاغذ وتا وفضا سازی اطراف آن

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/16
   

موضوع:درست کردن سگ با کاغذ وتا وفضا سازی اطراف آن

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/16
   

موضوع:درست کردن کاردستی های به مناسبت دهه ی فجر 

و درست کردن ریسه وپرچم ایران

 

 

 

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/14
   

موضوع:نقاشی شب و روز

هدف:اشنایی بچه ها با تفاوت در اسمان شب وروز 

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/13
   

موضوع:نقاشی شب و روز

هدف:اشنایی بچه ها با تفاوت در اسمان شب وروز 

   ارسال شده توسط   سمیرا بذرافشان  در مورخ   1398/11/13
12345