امروز : 28 ابان 1397
 
   

به نام خدا

تکلیف...ریاضی....ص34 و 35 حل شود

درس چوپان درست کار... 7 خط اول درس نوشته شود

شاد باشید.
 

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/27
   

به نام خدا

با عرض ادب و احترام

برگه کپی انجام شود.

دیکته از درس مدرسه خرگوش ها نوشته شود.

روز یکشنبه آزمون مداد کاغذی برگزار می شود./از  درس های ریاضی - علوم - فارسی

ریاضی...فصل یک و دو

علوم... درس یک و دو

فارسی... درس یک و دو

شاد و پیروز باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/22
   

نقاشی دانش آموزان گل کلاس دوم

دست ورزی ... درس ریاضی جمع و تفریق اعداد دورقمی...با استفاده از نی

نمایش کلاسی...درس هدیه های آسمانی

ساخت فرفره به مناسبت روز دانش آموز

اهدای هدیه به دانش آموزان عزیزم توسط مدیر مدرسه

مدال های پسر قهرمانم در تکفاندو و کاراته

 

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/22
   

به نام خدا

کتاب کلاغ سپید ریاضی....ص39-40-41 انجام شود.

برای روز شنبه بادنما درست شود.

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/21
   

به نام خدا

کتاب کلاغ سپید فارسی....ص38 و 39 و 40 انجام شود.

5 جمع فرآیندی همراه با شکل در دفتر ریاضی نوشته شود.

 دیکته از درس مدرسه خرگوش ها نوشته شود.

شاد باشید
 

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/20
   

به نام خدا

کتاب کلاغ سپید...ص36 و37 انجام شود

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/19
   

به نام خدا

با عرض ادب و احترام

تکلیف...دیکته جا خالی نوشته شود.

کتاب خیلی سبز/ص28تا33

پیک هفتگی/ کپی ها انجام شود.

دیکته به والدین گفته شود

 شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/15
   

به نام خدا

با عرض ادب و احترام

تکلیف...قسمت دوم درس مدرسه خرگوش ها نوشته شود.

با بقیه ی کلمات هایلایتی درس مدرسه خرگوش ها جمله های زیبا بنویسید./ از کلمه ی من کمتر استفاده شود./

سوال ریاضی در دفتر ریاضی حل شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/14
   

به نام خدا

مدرسه خرگوش ها....ص23 و 24/تا پایان خط ششم/ نوشته شود.

دیکته به والدین....درس خرس کوچولو

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/13
   

درست کردن اعداد با کارت های ارقام توسط دانش آموزان گلم

درست کردن دسته های ده تایی ویکی توسط پسران خوبم حماد جان و آرشام جان

کار با چینه توسط ریاضیدان های کوچکم...هدف....الگوسازی

روخوانی کتاب فارسی توسط ستاره های درخشانم

نمایش زیبای چغندر پر برکت توسط هنرمندان گلم ابوالفضل جان..امیرحسین جان..علیرضاجان..آرشام جان..حماد جان..رهام جان

مسابقه ریاضی...تقریب 

مسئولیت پذیری /مرتب گذاشتن لباس ها / آفرین بر دلبندانم  

علوم/ روز و شب

جدول تفریق وجمع با کمک ماهی جدولی

اردوی باغ پرندگان به همراه پسران نمونه ام

نقاشی های کار شده در زنگ هنر

 

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/08/09
12345678910...