امروز : 03 اسفند 1397
 
   

به نام خدا

خیلی سبز علوم.../ص86و 87 و 88 انجام شود.

دیکته به والدین گفته شود... درس پرچم

قرآن پرسیده می شود تا پایان درس 10

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/30
   

به نام خدا

علوم خیلی سبز....ص 83 و 84 و 85 انجام شود.

هدیه ها پرسیده می شود... تا پایان درس 15

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/29
   

به نام خدا

فردا آزمون هماهنگ مداد - کاغذی برگزار می شود.

ریاضی تا پایان فصل 4/ علوم تا پایان درس 7/ فارسی تا پایان درس 9 تمرین شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/28
   

به نام خدا

دیکته نوشته شود.../تا پایان درس13/

روخوانی از درس ها انجام شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/27
   

به نام خدا 

با سلام و خسته نباشید

پیک هفتگی انجام شود.

دیکته جاخالی از درس پرچم نوشته شود.

10 سوال ریاضی نوشته شود تا پایان فصل 5

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/24
   

به نام خدا

با سلام و خسته نباشید.

نگارش پرسیده می شود./تا پایان درس 13/

به علت پرسش نگارش تکلیفی نداریم.مرور شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/23
   

به نام خدا

پیک هفتگی انجام شود.

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/17
   

به نام خدا

تکلیف: برگه کپی ریاضی انجام شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/16
   

دیکته گفتن پسر گلم پارسا جان

ساخت کاردستی های زیبا توسط دانش آموزان خلاقم

مسابقه ریاضی توسط پسران گلم

جشن انقلاب

مسابقه بین  دانش آموزان  با شرکت پسران عزیزم مانی جان  و علی جان  و  سبحان جان

 

انجام تکلیف توسط پسران سخت کوشم

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/16
   

به نام خدا

تکلیف: برگه کپی انجام شود..

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/11/15
12345678910...