امروز : 01 ارديبهشت 1398
 
   

به نام خدا

تکلیف.....

20سوال ریاضی در دفتر ریاضی نوشته و حل شود.

باتشکر

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/31
   

به نام خدا

تکلیف....

پیک هفتگی و برگه کپی انجام شود.

قرآن...... ص 102 و103 نوشته شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/28
   

به نام خدا

تکلیف....

نگارش پرسیده می شود.

برگه های کپی فارسی انجام شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/26
   

به نام خدا

تکلیف....

از درس اول  تا پایان درس شانزدهم   املا نوشته شود.

شاد باشید

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/25
   کارگاه ها

کارگاهای زیست و نجوم و فیزیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/21
   

به نام خدا

تکلیف.....

پیک هفتگی انجام شود.

دیکته  جاخالی از درس هفدهم نوشته شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/21
   

به نام خدا

تکلیف...

دیکته از درس 17 نوشته شود.

کپی ریاضی انجام شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/20
   

به نام خدا

تکلیف...

ادامه درس هفده فارسی نوشته شود.

کپی ریاضی انجام شود

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/19
   

به نام خدا

تکلیف... درس 17.... 7خط اول درس نوشته شود.

5 سوال ریاضی نوشته شود.

شاد باشید.

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1398/01/18
   تبریک سال نو

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه‌ی سال سرسبزی جاودان و شادی ،اندیشه‌ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت‌های خدادادی را آرزومندم

   ارسال شده توسط   مژگان دریایی  در مورخ   1397/12/25
12345678910...