امروز : 19 ارديبهشت 1400
 
   

animal project

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/23
   

animal project

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/23
   

animal project

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/23
   

drawing a bird by hands

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/23
   

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/23
   

 

 

یادگیری مفهوم  (animal (bird  

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/17
   

درست کردن bird (آشنایی با مبحث animals)

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/16
   

learning numbers( یادگیری اعداد از طریق بازی  و کاردستی پایه پیش دبستان)

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/09
   

learning  numbers(پیش دبستان)

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/09
   

مرور لغات کتاب از طریق بازی پانتومیم (miming)

   ارسال شده توسط    در مورخ   1396/12/09
1234