امروز : 28 ابان 1397
 
   تدریس نشانه "س"

 

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/23
   تدریس نشانه "مـ م"

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/23
   جشن قرآن

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/23
   تدریس درس ا

با تشکر از پسر گلم علیرضا که از دوستانش با انار پذیرایی کردند

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   تدریس علوم " شاد و سالم باش "

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   تدریس علوم " شاد و سالم باش "

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   ترکیب نشانه با بادکنک

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   دیکته روی ماسه

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   جوایز روز دانش اموز پسرای گتم روزتون مبارک با تشکر از اقای رمضانی

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
   تدریس نشانه د ممنون از امیر عتی و امیر محمد عزیزم که دوستاشون رو خوشحال کردن و با تشر از مامان سامی

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/08/14
123