امروز : 26 مهر 1397
 
   آموزش ماتریس ریاضی

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/25
   آموزش جدول شگفت انگیز

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/25
   آموزش گوشه ها

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/25
   آموزش چوب خط

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/25
   جلسه

با سلام و وقت بخیر

اولیای گرامی خواهشمندم روز چهارشنبه مورخ 97/7/25 ساعت 7:45 در جلسه اولیا حضور به هم رسانید

با تشکر

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/23
   آموزش زیر آب و روی علوم

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/21
   آموزش جدول شگفت انگیز

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/21
   آموزش الگوها با چینه

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/21
   آموزش جدول شگفت انگیز

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/11
   آموزش سایه علوم

 

   ارسال شده توسط   معصومه مقدوری  در مورخ   1397/07/11
12