امروز : 30 دي 1397
 
   
فردا آزمون ریاضی از فصل ضرب و تقسیم. ص۸۴و۸۵ کتاب ریاضی حل شود. ص۷۰و۷۱و۷۲ کتاب علوم پرسش می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/29
   کلاس نقاشی و کاردستی

 

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/26
   
پیک آدینه حل شود. رو خوانی و معنی شعر لطف حق پرسبده می شود. فصل ضرب و تقسیم کتاب کار ریاضی تکمیل شود. روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ آزمون ریاضی از بخش ضرب و تقسیم گرفته خواهد شد.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/26
   تدریس اندازه گیری زاویه با مهارتهای دست ورزی

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/25
   ساخت ماکت محله(درس اجتماعی)

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/25
   
ص۹۶و۹۵و۹۴ کتاب کار ریاضی حل شود. اجتماعی درس ۱۵ کامل پرسیده می شود. املا از درس دوست بچه های خوب_دیدن خوبی ها ونگاه پنهان گفته می شود. تمام شعرهایی که بخوان و حفظ کن دارند با معنی پرسیده می شود.(تا ص۸۷)
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/25
   
پلی کپی ریاضی حل کنید. در ص۹۸و۱۰۰و۱۰۱ کتاب خوانداری صفت ها را مشخص کنید. آزمون کتبی از درس ۸ کتاب کار علوم.پلی کپی داده شده درس ۸ مطالعه شود. موضوع انشا:یک روز برفی را توصیف کنید.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/24
   
از اول کتاب قرآن تا آخر ص۵۹ شفاهی پرسیده می شود. موارد آزمون قرآن(رو خوانی_قواعد قرآنی_پیام قرآنی وحدیث به فارسی_کار در کلاس) پرسش کلاسی علوم درس ۸ از روی کتاب کار علوم پرسش می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/23
   
پرسش کلاسی از درس هدیه ها.درس۱۲. پرسش کلاسی از درس اسمان در شب (علوم). پرسش کلاسی از درس ۱۵ اجتماعی. رو نویسی از درس قصه های خوب برای بچه های خوب و دیدن خوبی ها. فردا پرگار_گونیای ۴۵و۴۵ و گونیای ۳۰و۶۰_و نقاله فراموش نشود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/22
   
آزمون ریاضی ترم اول از اول کتاب تا آخر ص۷۳. ورقه ی آزمون ریاضی داده شده حل شده و بیاورید. ص۷۵و۷۶و۷۷ کتاب کار علوم تا سر خورشید پرسیده می شود. کتاب علوم درس آسمان در شب تا ص۶۵ پرسیده می شود
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/10/19
12345678910...