امروز : 19 ارديبهشت 1400
 
   

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/11/16
   

برگزاری جشن و اجرای نمایش برای دانش آموزان و معرفی مزیت بیمه در زندگی

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/11/06
   

یک روز زیبای برفی با آدم برفی های با مزه

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/11/02
   

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/11/02
   

آزمون هنر در قالب نقاشی با الگوی داده شده

 

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/25
   

معرفی زاویه راست و طرز استفاده از گونیا برای رسم زاویه

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/22
   

حضور |پسر گلمان محمد متین واعظ در مراسم تشیع جنازه سردار شهید قاسم سلیمانی

 

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/18
   

پیشرفت پسر گلم سبحان ایومن در زمینه ی آموزشی

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/14
   

هم خوانی قرآن پایه ی چهارم

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/14
   

آشنایی با آهن ربا وآزمایش جذب و دفع قطب های آهن ربا

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1398/10/11
12345678910...