امروز : 03 مهر 1397
 
   

با سلام خدمت اولیای گرامی و پسران گلم:

دو سال متوالی در خدمت شما بزرگواران بودم. من آموزگار شما بودم ولی از شما آموزگاران کوچک و نازنین بسیارچیزها آموختم. من آموختم از شما شادی-شور و شوق کودکانه-دوستی و قهر زیبای کودکانه ی شما را یاد گرفتم که زندگی خیلی هم جدی و سخت نیست اگر بتوانیم مثل کودکان باشیم و در کنار آنان روزگار بگذرانیم.

پدران و مادران گرامی از اینکه در کنار کودکی زندگی می کنید به خود ببالید. زیرا بهترین دوران زندگی یک فرد ازمانیست که سرگرم آموزش کودکیست که از تمامی عالم  برایش عزیزتر است.

در آخر امید وارم همیشه در کنار فرزندانتان خوش و سعادتمند باشید و بدانید همیشه آرزومند سلامتی و خوشبختی پسران گلم هستم و امید وارم تمامی کم و کاستی های اینجانب را به خوبی و بزرگواری خود ببخشید.

با تقدیم ادب و احترام:مسعودنیا

 

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/30
   

پلی کپی ریاضی حل شود.

یک املا از لغت های کتاب گفته شود.فردا در کلاس املا گفته می شود.

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/25
   

کتاب قرآن و دفتر انشا را به همراه داشته باشید.

پرسش کلاسی هدیه ها از درس 19-10.

مراکز استان ها از حفظ پرسیده می شود.

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/24
   

پرسش کلاسی هدیه ها از درس 19-10.

یک املا در منزل به صورت لغت از کل کتاب نوشته شود.

فردا املا به صورت لغت از کل کتاب گفته می شود.

فردا حتما دفتر انشا همراه بیاورید

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/23
   

ازمون ریاضی از فصل 7.

پرسش کلاسی اجتماعی از درس 22-21-20.

آزمون کتبی واژه آموزی از ص 152-151

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/22
   

آزمون ریاضی از فصل 5.

ازمون کتبی واژه ها از صفحه 150-149-148

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/19
   

آزمون کتبی واژه ها ص 147-146-145 گرفته می شود.0 واژه های آخر کتاب خوانداری).

پرسش کلاسی علوم از درس آهن ربا و انرژی الکتریکی انجام می گیرد.

پلی کپی ریاضی حل شود.

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/18
   

ازمون واژه نامه (آخر کتاب خوانداری)از صفحات144-143-142 به صورت کتبی گرفته می شود.

پرسش کلاسی اجتماعی از درس های19-18-17-16انجام می شود.

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/17
   

آزمون ریاضی از فصل اندازه گیری گرفته می شود.

پرسش کلاسی عتوم از درس زیستگاه و سنگ ها.

یک انشا در باره فداکاری مادر.

   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/16
   
سوالات ریاضی داده شده حل شود. اجتماعی درس ۱۴_۱۱ پرسش کلاسی می شود. املا از کل کتاب خوانداری به صورت لغت گفته می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/02/15
12345678910...