امروز : 28 ابان 1397
 
   
سوالات داده شده ریاضی حل شود. قرآن :قواعد درس حروف مقطعه و رو خوانی آن پرسیده می شود. نگادش درس آرش کمان گیر انجام شود. فردا دفتر ریاضی_کتاب نگارش_دفتر روز نگار و کتاب کار ریاضی آورده شود. اولیای گرامی رضایت نامه مربوط به اردوی فردا را در صورت تمایل آمدن فرزندتان به اردو امضا نمایید.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/27
   
به علت آزمون جامع فردا،دانش آموزان تکلیف برای امشب ندارند.لطفا مطالعه ی کافی انجام شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/26
   
پیک آدینه حل شود. رونویسی ازص۵۴و۵۶ کناب خوانداری در دفتر مشق. سوره فلق روز شنبه از حفظ پرسیده می شود. روخوانی درس آرش کمانگیر و باز باران تمرین شود. مطالعه کافی برای آزمون جامع دکتر حسامی(روز یکشنبه) داشته باشید.(طبق بودجه بندی داده شده)
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/23
   
۱۰آیه ی اول سوره واقعه از ص۲۱ کتاب قرآن حفظ شود. املا به صورت لغت از اول کتاب خوانداری تا آخر درس رهایی از قفس فردا گفته خوهد شد. درس ۸ اجتماعی تا سر آغاز کشاورزی پرسبده می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/22
   
تمرینات درس ۶ هدیه ها تا آخر تکمیل شود. درس ۶ هدیه ها پرسیده می شود. کتاب کار ریاضی تا اخر فصل کسر تکمیل شود. موصوع انشا: تحقیق در باره اختراع کشاورزی و تاثیر آن در زندگی مردمان نخستین.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/21
   
آزمون کتبی قرآن از اول کتاب تا آخر ص۱۹ شامل: حدیث_کار در کلاس_پیام قرآنی_قواعد قرآنی و معنی شعرهای کتاب. خلاصه نویسی درس رهایی از قفس انجام شود. پلی کپی ریاضی حل شود. کلمات های لایت شده (کلمات جدید)فصل۲ کتاب خوانداری پرسیده می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/20
   
ص۴۲و۴۳ کتاب ریاضی حل شود. ص۴۱و۴۲و۴۳ کتاب کار ریاضی حل شود. فردا املا از درس رهایی از قفس گفته می شور. یک املا در منزل از درس رهایی از قفس بنویسید. ماکز استان ها فردا پرسیده می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/19
   
پیک آدینه حل شود. یک آزمون جامع از: فارسی:از اول کتاب تا آخر درس راز نشانه ها. هدیه ها:از اول کتاب تا آخر درس ۵. مطالعات اجتماعی: از اول کتاب تا آخر درس ۵. ریاضی :فصل کسر. علوم:از اول کتاب تا درس ۴(باتری ها منبع انرژی اند).
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/15
   
ریاضی ص ۴۲ حل شود. ۱۰ سوال از فصل کسر در منزل طرح شود. برای هنر خوشنویسی داریم. تشهد و سوره ناس از کسانیکه پرسیده نشده،پرسیده می شود. موضوع انشا:زندگی نامه ی کوتاهی از مولوی. آزمون فارسی از کسانیکه گرفته نشده،گرفته می شود.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/14
   
فردا آزمون روخوانی فارسی(شفاهی)شامل: روخوانی درسها از اول کتاب تا آخر درس رهایی از قفس_معنی کلمات های لایت شده_حفظ شعرها_معنی شعرها_نام شاعرها_کلمات هم خانواده). علوم درس انرژی الکتریکی تا آخرمدار موازی و مدار متوالی پرسیده می شود.(کتاب کار علوم را مطالعه کنید). فردا وسایل نقاشی بیاورید.
   ارسال شده توسط   ژاله مسعود نیا  در مورخ   1397/08/13
12345678910...