امروز : 30 دي 1397
 
   هفته شانزدهم

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه پانزدهم  97/10/17

 

توجه توجه :

این هفته بخش شنیداری و ذهنی امتحان برگزارخواهد شد

خواهشمند است از مباحث امتحان تمرینات شنیداری روی چرتکه و به صورت ذهنی تمرین شود .

پایه اول کلاس 1/2 : امتحان در روز دوشنبه برگزار  خواهد شد.

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/28
   تکالیف هفته ی پانزدهم 97/10/17

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه پانزدهم  97/10/17

 

توجه توجه : این هفته کلیه ی پایه های از مباحث تدریس شده امتحان خواهند داشت .عدم حضور در جلسه  به منزله ی نمره ی صفر خواهد بود.

 

پایه اول تکلیف:

کلاس 1/1

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 به صورت ذهنی از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

تمرین اعداد 5-9

 

 

 

 

کلاس 1/2

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب.

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی تمرینات  سایت.

تمرین نمونه مثال از sf+4

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/20
   هفته چهاردهم

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه چهاردهم  97/10/10

 

پایه اول

تکلیف:

کلاس 1/1

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 به صورت ذهنی از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

کلاس 1/2

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب و  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب.

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 به صورت ذهنی از داخل کتاب

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی تمرینات  سایت .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/12
   

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه سیزدهم  :

 

پایه اول

تکلیف:

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 از تمرینات ارسالی در سایت .

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی  از کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

 

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/10/09
   تکالیف هفته ی دوازدهم 97/9/26

به نام خالق مهربان

باسلام به اولیای عزیزو پسرای با استعداد و پر تلاشم .

تکالیف جلسه دوازدهم97/9/26  :

 

پایه اول

تکلیف:

2  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب  نوشتن پاسخ در دفتر شنیداری

 

پایه دوم :

تکلیف:

2ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه سوم :

تکلیف:

2ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

2ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 از تمرینات ارسالی در سایت .

 

پایه پنجم :

تکلیف:

2ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

2 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی  از کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/09/28
   تمرینات جمع و تفریق 0-9

 

 

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/09/25
   فواید و مزایای کلاس چرتکه

اهمیت محاسبات ذهنی و ریاضی چرتکه در رشد و نبوغ مغزی کودکان

 

چرتکه قدیمی ترین کامپیوتر جهان با قدمتی بیش از 2000 سال است. هم اکنون نیز به عنوان یک ابزار ریاضی مهم در عصر دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد و نیز به صورت گسترده ای برای یادگیری موثر ریاضی و رشد ذهنی کودکان شناخته شده است.

اهمیت محاسبات ذهنی ریاضی چرتکه در رشد و نبوع مغزی کودکان

 

لکومس(محاسبات ذهنی و ریاضی چرتکه ای) یک روش ریاضی بر اساس اصول محاسبه چرتکه ژاپنی است.
در این روش آموزشی، بعد از مدتی کار کردن با چرتکه، یک تصویر مجازی از چرتکه در ذهن شکل می گیرد. در واقع می توان گفت کودکان و دانش آموزان می توانند برای انجام محاسبات ریاضی از چرتکه مجازی ساخته شده در ذهن خودشان کمک گرفته و به سرعت اعمال محاسباتی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را به صورت ذهنی و با سرعت بسیار بالا انجام دهند.

اهمیت محاسبات ذهنی ریاضی چرتکه در رشد و نبوع مغزی کودکان

 

محاسبات ذهنی و ریاضی چرتکه

چرا یادگیری چرتکه برای کودکان اهمیت دارد؟
کشف شده که هوش انسان را تا حد زیادی محیط خارجی تعیین می کند نه عوامل ژنتیکی!

هرانسانی با یک مغز نابالغ متولد می شود و دوران کودکی دراز مدتی را صرف رشد مغز می کند.
در سن 10 سالگی مغز به 99 درصد رشد نهایی خود رسیده است. می توان نتیجه گرفت دوران کودکی نقش تعیین کننده و مهمی در رشد مغزی افراد دارد و بعد از این دوره شانس بلوغ و رشد مغزی بسیار کم خواهد بود!

بر طبق گفته گاردنر:"هوش،عبارت است از توانایی بشر در حل مشکلات و یا ساختن چیزی که آن مشکل را حل کند می باشد. تمرین با چرتکه به صورت تمرین تصور ذهنی باعث افزایش قدرت حافظه و شکل گیری مناسب ذهن برای کودکان می گردد. تمرین سرعت باعث واکنش بهتر در کودکان می گردد.

علاوه بر این در آموزش با توجه به تمرین شنیداری، کودکان را تشویق می کند که به هنگام مطالعه تمام توجه خود را معطوف کنند.
کار با چرتکه نیازمند هماهنگی عصب اصلی اعضای بدن مانند چشم، گوش و انگشتان می باشد. تمرین ثابت و مداوم با استفاده از چرتکه باعث تحریک مغز و افزایش قدرت پاسخگویی و فکری می شود.

فواید چرتکه:

1-بهبود درک مفاهیم ریاضی
2-مهارت های محاسباتی را بهتر و سریع تر می کند
3-افزایش توانایی حل مسائل
4-توجه بیشتر به دستورالعمل ها
5-افزایش اشتیاق گوش دادن
6-بهبود حافظه
7-بهبود واکنش مغزی
8-افزایش قدرت مهارت های ذهنی
9-افزایش اطمینان و اعتماد به نفس
10-افزایش استقامت در مقامل استرس و فشار

 

در کلاس های چرتکه تمریناتی مانند تند نویسی ، شنیداری ، دیداری ، و ... وجود دارد که باعث می شود به مرور زمان فرزندان عزیز شما در تمامی دروس ( ریاضی ، فارسی ، علوم و ....)

 سریع ببینند و بخوانند.

 سریع ، بهتر و با دقت بیشتر بشنوند.

سریع درک کنند.

در آخر سریع بنویسند و حل کنند.

دیگر مزایای چرتکه که در نتیجه ی کار و هماهنگی بهتر و بیشتر نیمکره ی راست و چپ و ترکیب آن با هوشیاری چشم ها ، گوش ها و دست ها به دست  می آید.

توسعه و استفاده از تمام مغز

بهبود سرعت و دقت

بهبود حافظه

ارتقاء خلاقیت و تمرکز

بهبود اعتماد به نفس و در نتیجه عملکرد بهتر

قادر ساختن دانش آموزان به حل مسائل ریاضی در زمان کوتاه

بهبود قدرت تخیل

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/09/24
   حرفی با والدین


با توجه به مباحث درسی چرتکه,بیان چند نکته الزامیست:
1_ محاسبات ذهنی(چرتکه) نیاز به تمرین و تمرکز دارد.
2- لطفا با کلاس و معلم همراه شوید.و فقط تا قسمتی که اعلام میشود با فرزندتان تمرین کنید.
3- هر شرکتی طرح درس مخصوص خود را دارد,پس لازم به ذکر است مقایسه شما عزیزان باعث سردرگمی فرزندانتان میشود.
4-هدف ما فقط آموزش چرتکه نیست.بلکه اهدافی که در خود درس نهفته میباشد را پیگیری میکنیم.مثلا بالابردن اعتماد به نفس و تمرکز شاگردان,اینکه ذهنشان همیشه آماده پاسخگویی باشد,سرعت عمل در محاسبات و.....

***ما فقط ساعات معینی با فرزند شما هستیم پس همکاری شما والدین فهیم در منزل باعث پیشرفت چشمگیر عزیزانتان میشود.
📢📢لطفا با تمریناتی که مدرسین به شما میگویند پیش بروید.

🌸🌸با آرزوی موفقیت برای تک تک شاگردان عزیزم🌸🌸🌸🌸

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/09/24
   تکالیف هفته ی یازدهم

به نام خالق مهربان

باسلام

تکالیف جلسه یازدهم :

 

پایه اول

تکلیف:

1  ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

تمرین جمع و تفریق 0-4 روی چرتکه از داخل کتاب .

 

پایه دوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه سوم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9 روی چرتکه از داخل کتاب

 

پایه چهارم

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق  0-9 از تمرینات ارسالی در سایت .

 

پایه پنجم :

تکلیف:

1ستون تند نویسی با الگوی 4132413241 در مدت زمان دو دقیقه در دفتر تند نویسی.

1 ستون شنیداری و تمرین جمع و تفریق 0-9  به صورت ذهنی  از کتاب .

 

والدین گرامی لطفا در انجام تکالیف فرزندان خود را همراهی کنید .و نظارت داشته باشید.

 

 با سپاس از همراهی شما

   ارسال شده توسط   زهرا نورایی  در مورخ   1397/09/24