امروز : 16 مرداد 1399
 
   صرف صبحانه کامل درحیاط مدرسه

   

صرف صبحانه کامل درزنگ تفریح

 

 

   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1397/07/14
   

تبلیغات دانش آموزان عزیز جهت شرکت درانتخابات یاور مدرسه 

   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1397/07/14
   
   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1397/07/14
   

 

رای گیری دانش آموزان وانتخاب کاندیدهای دوره اول یاور مدرسه 

   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1397/07/14
   نکته انضباطی

باسلام

 

احتراما برای برقراری نظم در مدرسه وپیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی وانضباطی وآرامش شما عزیزان رعایت موارد زیر مورد امتنان می باشد.

  1. زمان شروع مدرسه وحضور همه دانش آموزان راس ساعت 7/30 میباشد درصورت تاخیر ورود دانش آموز به مدرسه حتما به همراه فرزندتان به دفتر مدرسه مراجعه نمایید.
  2. غیبت دانش آموز همانروز قبل از ساعت 9 صبح اطلاع رسانی شود.
  3. حتی المکان دانش آموزان از مرخصی استفاده نکنند درصورت ضروریت روز قبل با هماهنگی آموزگار ومعاون آموزشی ومعاون انضباطی وتکمیل فرم مربوطه انجام شود.
  4. کلیه دانش آموزان بالباس فرم درمدرسه حاضر باشند.
  5. مشخصات دانش آموزان باید در لباس های فرم مدرسه و گرمکن های ورزشی ولوازم تحریر نوشته شود.
  6. موی سر وناخن حتما هرهفته مورد نظارت قرار گیرد.
  7. بچه ها حتما لیوان مخصوص استفاده از آبخوری  به همراه داشته باشند.

توجه : عدم رعایت هر یک از بندهای بالا به منزله مورد انضباطی دردفتر ثبت وموجب کسر نمره خواهد بود.

 

                                                                                                                                                                                       باتشکر

   ارسال شده توسط   فرهنگ سامنی  در مورخ   1396/10/03